Katalog stron ABIX

Strona - Konstytucja RP

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 17 MARCA 1921 ROKU

Wpisy o zbliżonej tematyce

Konstytucja Królestwa Polskiego

Zbiór tekstów wszystkich polskich konstytucji oraz wybranych konstytucji ze świata.


KONSTYTUCJA JAPONII z 3 listopada 1946 r.

My, naród japoński, działając poprzez naszych, legalnie wybranych przedstawicieli w Krajowym Parlamencie, zdecydowani, aby zapewnić sobie i swoim potomnym owoce pokojowej współpracy z wszystkimi narodami oraz błogosławieństwo wolności dla naszego kraju i postanawiając, aby nigdy więcej na skutek działalności rządu nie nawiedziły nas okropności wojny, ogłaszamy, że suwerenna władza należy do narodu i zdecydowanie ustanawiamy niniejszą Konstytucję. Władza państwowa jest świętym powiernikiem narodu, autorytet swój wywodzi od narodu, uprawnienia swoje wykonuje przez przedstawicieli narodu i z dobrodziejstw jej korzysta naród. Jest to powszechna zasada ludzkości, stanowiąca podstawę niniejszej Konstytucji. Odrzucamy i uznajemy za nieistniejące wszystkie konstytucje, ustawy, rozporządzenia i zarządzenia sprzeczne z powyższym.