Katalog stron ABIX

Strona - Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne, Sprzedaż działek, Opracowanie zasad organizacji przedsięwzięć w zakresie uzbrojenia terenów

Wpisy o zbliżonej tematyce

SILVECO - zagospodarowanie terenów zieleni

Pielęgnacja i wycinka drzew, inwentaryzacja i projektowanie zieleni, wykonywanie nasadzeń i małej architektury oraz inne czynności związane z zagospodarowaniem terenów zieleni, a w tym: parki, ogrody, zieleńce, pasy drogowe oraz klomby.


Wielkoformatowe, przestrzenne

Katre, reklama wizualna, Warszawa. Działamy na rynku reklamy wizualnej od 1992r. Przez te lata zdobyliśmy doświadczenia w zakresie reklamy. Robimy wielkoformatowe reklamy przestrzenne, reklamy świetlne, szyldy, kasetony podświetlane, tablice reklamowe, gabloty.


planowanie przestrzenne

Biuro projektowe oferuje usługi w zakresie planowanie przestrzenne. Doradzamy przy inwestowaniu w nieruchomości, zapewniając obsługę prawną wspartą działaniami architektów na każdym etapie projektu.


LITERY PRZESTRZENNE ze styroduru

Studio blue to firma reklamowa specjalizująca się w produkcji liter i całych napisów przestrzennych. Produkujemy litery ze styroduru, z pleksi, z pcv, kasetony. Litery moga być podświetlane. Jest to świetna forma promocji wyróżniająca Twoją Firmę zarówno w dzień jak i w nocy ze znacznej odległości. Firma świadczy również usługi na wydruki cyfrowe tworząc bannery, plakaty, projekty inżynierskie, oraz wielkoformatowe reklamy.


Planowanie Przestrzenne, GIS, urbanistyka

Przedsiębiorstwo STRUKTURA świadczy usługi w następujących dziedzinach: * planowanie przestrzenne, urbanistyka; * planowanie strategiczne; * zagadnienia ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i strategicznym; * doradztwo w zakresie zagadnień planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; * rozwój i wdrażanie systemów informacji przestrzennej (GIS), zorientowanych na zagadnienia planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej; Przedsiębiorstwo STRUKTURA sporządza projekty następujących opracowań: * projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; * projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; * projekty strategii rozwoju gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego; * studia, koncepcje i inne opracowania nieformalne;


Nadruki reklamowe i litery przestrzenne Bydgoszcz

ARPLOT – GRAWEX Bydgoszcz oferuje neony , pieczątki, litery przestrzenne oraz nadruki reklamowe. Firma świadczy usługi w zakresie branży reklamy, poligrafii, promocji firm oraz ich produktów. Oferta obejmuje również: nadruki, fotonadruki, tuning samochodowy, grawertony, ścianki wystawiennicze:


STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS Katarzyna Łukowicz

Przedsiębiorstwo STRUKTURA świadczy usługi w następujących dziedzinach: * planowanie przestrzenne, urbanistyka; * planowanie strategiczne; * zagadnienia ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym i strategicznym; * doradztwo w zakresie zagadnień planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami; * rozwój i wdrażanie systemów informacji przestrzennej (GIS), zorientowanych na zagadnienia planowania przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej; Przedsiębiorstwo STRUKTURA sporządza projekty następujących opracowań: * projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; * projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; * projekty strategii rozwoju gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego; * studia, koncepcje i inne opracowania nieformalne;


Planowanie przestrzenne - poziomy i zakres opracowań planistycznych

Ogólne zadania planowania 1. Poszukiwanie rozwiązań, które zapewniłyby największe korzyści z podejmowanych przedsięwzięć i angażowanych środków, mierzonych w wielkościach charakterystycznych dla misji podmiotu, którego planowanie dotyczy. Wielkości te będą wyrażane różnymi jednostkami i wskaźnikami ze względu na dziedzinę, która jest przedmiotem planowania: w zagadnieniach społecznych będą to wskaźniki opisujące wykształcenie lub poziom życia, w ekonomii stopa zwrotu z inwestycji. Planowanie należy rozpatrywać: o na poziomie strategicznym: wybór priorytetowych dziedzin i określenie celów (oczekiwanych wartości opisanych charakterystycznymi dla tej dziedziniy wskaźnikami), w które podmiot zamierza zainwestować (rozwijać), aby uzyskać najwyższą rentowność inwestycji, o na poziomie wyboru środków (narzędzi), wariantów, standardów (jakości, kompletności), tempa, które będą najefektywniejsze przy realizacji założonych celów strategicznych. 2. Przewidywanie i zapobieganie konfliktom pomiędzy podmiotem a innymi osobami (partnerami, pomiędzy poszczególnymi jednostkami, które tworzą podmiot, bądź mają nań wpływ), gdy interes podmiotu jako całości jest sprzeczny z interesem innych osób. 3. Zdefiniowanie kierunków działań operacyjnych i określenie form organizacyjno - prawnych służących ich realizacji.