Katalog stron ABIX

Podkategoria - organizacje charytatywne

DODAJ STRONĘ

Najnowsze strony

fundacja dla dzieci

Nasza fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez: gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy, współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz innymi związanymi ze służbą zdrowia w kraju i zagranicą, prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem środowiska medycznego.


Pomoc dla biednych

Strona poświęcona jest dla wszystkich internautów, którzy lubią i chcą pomagać innym. Powstała po to, by poinformować jeszcze nie zorientowanych internautów, o tym, że w bardzo prosty sposób, siedząc przed monitorem mogą za pomocą klikania pomóc bezdomnym, chorym ludziom a także zwierzakom. Na tej stronie wyszukasz wiele rozmaitych adresów stron internetowych. Wchodząc na wybraną stronę www, klikasz w grafikę umieszczoną w widocznym miejscu i pomagasz. Takie klikanie nie kosztuję Cię nic, no może prócz poświęceniu kilku minut na dzień. Dołącz do nas i pomóż nam w tym, by jak najwięcej osób wchodziło na te strony i wspierało. Pamiętaj, dzisiaj Ty wspomagasz, jutro Ty możesz potrzebować pomocy.


Wolontariat

Serwis SiePomaga został założony przez grupę młodych, ambitnych osób, zainteresowanych nie tylko realizacją własnych życiowych dążeń, ale także wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i gotowych nieść pomoc ludziom w trudnych sytacjach. Dzięki swojemu pomysłowi gromadzą oni dane na temat dzieci, niepełnosprawnych, ubogich i innych potrzebujących oraz umożliwiają wybiórczą lub kompleksową pomoc. Wszystko za sprawą polskich fundacji, firm i zainteresowanych udzielaniem pomocy. Każdy wkład, wszelkiej postaci życzliwość i dobre serce są mile widzianymi gestami. Wolontariat albo środki finansowe uratowały życie niejednej osobie, zapewniły pomoc tym, którzy z różnych względów nie byli w stanie pozyskać jej inaczej. Pomagający zaskarbiają sobie wdzięczność innych, cieszą się ich radością i mają osobistą satysfakcję z samych siebie i dokonanych przedsięwzięć. Nie są to bowiem prozaiczne zdarzenia, tylko sytuacje gdy ważą się czyjeś losy, a wsparcie decyduje o czyimś być albo nie być.


Fundacja ADRA Polska

Fundacja ADRA Polska jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji charytatywnej ADRA działającej w 125 krajach świata. Fundacja niesie pomoc humanitarną na obszarach: dostarczania żywności, opieki zdrowotnej, przeciwdziałania skutkom kataklizmów, dostępu do oświaty i in. Założeniem ADRY jest służyć wszystkim ludziom w potrzebie bez względu na ich narodowość, poglądy polityczne, religijne, itp.


Chrześcijańska Służba Charytatywna

Chrześcijańska Służba Charytatywna jest niedochodową instytucją charytatywną, prowadzącą działalność dobroczynną i humanitarną na terenie całego kraju w oparciu o kilkadziesiąt filii. ChSCh posiada status organizacji pożytku publicznego. Jej celem jest organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej, dobroczynnej i oświatowej. Pomaga dziesiątkom tysięcy potrzebujących rocznie. ChSCh organizuje także akcje promujące zdrowy styl życia.