Katalog stron ABIX

Podkategoria - polityka

DODAJ STRONĘ

Najnowsze strony

Republika

Republika (łac. res publica - dosł. rzecz pospolita, rzecz publiczna) – zgodnie ze współczesną definicją ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas. Do czasów II wojny światowej w języku polskim w nomenklaturze polityczno-prasowej używano słowa Rzeczpospolita. Odnoszono je nie tylko do Polski (jak się to obecnie robi), ale również do innych państw o ustroju republikańskim, np. Rzeczpospolita Francuska itp. W republice występują różne systemy rządów, zależnie od organu sprawującego władzę, którym może być: * prezydent wybierany na określony czas, z ograniczoną (albo z nieograniczoną) możliwością ponownego wyboru; prezydent może być odpowiedzialny przed innym organem państwa, albo przed Historią (lub Bogiem); * rząd odpowiedzialny przed parlamentem lub przed prezydentem.Z uznaniem (albo nieuznaniem) danego państwa za republikę istnieją poważne problemy za względu na liczne historyczne definicje. Pod pojęciem republiki rozumiano kiedyś: * Państwo o ustroju niemonarchicznym. Stanowisko to podzielali Machiavelli i Monteskiusz. Sam Monteskiusz dzielił republiki na demokratyczne i arystokratyczne. * Państwo, czyli wspólnotę zjednoczoną prawem i wspólnym pożytkiem, jak pisał Jean Bodin. Uważał on monarchię za najlepszą republikę. * Państwo o ustroju mieszanym, łączącym cechy monarchii, arystokracji i demokracji.Ostatnia definicja szczególnie popularna była wśród polskich autorów, wzorujących się na stoikach rzymskich. Powodem tego jest nazywanie monarchii Królestwa Polskiego rzecząpospolitą, czyli republiką.


Internetowy Samorządowy Serwis Informacyjny

Aktualności i artykuły problemowe o tematyce samorządowej. Polityka i politycy. Porady z zakresu marketingu politycznego, blog, forum dyskusyjne na każdy tematy: samorząd, marketing polityczny, rząd, urzednik, polityka, gminy, urzędy.


Cesarstwo Valhalli :: wirtualne państwo, mikronacja

Cesarstwo Valhalli - wirtualne państwo, realne emocje. Możesz zostać politykiem, prawnikiem, przedsiębiorcą, kimkolwiek zechcesz. Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia. Najszybciej rozwijająca się mikronacja. Zamieszkaj z nami i spełnij swoje marzenia!


terroryzm.com / wszystko o terroryzmie

Serwis naukowy www.terroryzm.com poświęcony zjawisku międzynarodowego terroryzmu.


Poseł, Michał Wójcik

Poseł na Sejm RP Michał Wójcik. Poseł rzemiosła oraz przedsiębiorców. Zniesienie opłat Zaiks dla rzemieślników.


Solidarność 25 lat w ITB

NSZZ Solidarność w ITB 25 lat działalności, historia


Statut PZPR

Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ze zmianami i uzupełnieniami uchwalonymi przez VI Zjazd PZPR w grudniu 1971 r.


Becikowe

Becikowe - o becikowym mowimy NIE bo becikowe to zły pomysł dla Polski strona poświęcona informowaniu o prawdziwych aspektach becikowe


LECH KACZYŃSKI - urzędujący PREZYDENT Polski, prezydent III RP LechKaczynski.net

LECH KACZYŃSKI - urzędujący PREZYDENT Polski, prezydent III RP LechKaczynski.net


POLITYKA, POLITYCY, PARTIE POLITYCZNE

Serwis polityka.mbps.pl przeznaczony jest dla użytkowników interesujących się osiągnięciami i historią partii oraz ich programem politycznym. Zawarte są tu szczegółowe opisy planów związanych z przyszłą działalnością partii w parlamencie a także wypowiedzi i sylwetki kandydatów do sejmu i senatu.


POLITYKA, POLITYCY, PARTIE POLITYCZNE

Serwis referendum.mbps.pl przeznaczony jest dla użytkowników interesujących się osiągnięciami i historią partii oraz ich programem politycznym. Zawarte są tu szczegółowe opisy planów związanych z przyszłą działalnością partii w parlamencie a także wypowiedzi i sylwetki kandydatów do sejmu i senatu.


Polska polityka

Turski.pl - prywatny serwis, którego tematem jest polska historia i polityka, historia polskiej marynarki wojennej, żeglarstwo. Znajdziesz tu ciekawe wiadomości oraz komentarze o Polsce.