Katalog stron ABIX

Podkategoria - porady prawne

DODAJ STRONĘ

Najnowsze strony

Odpis aktualny z KRS.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis KRS) jest ważnym dokument, który potwierdza tożsamości podmiotów gospodarczych, które złożyły wpis do KRS, w tym spółek prawa handlowego, stowarzyszeń itd. Odpis z KRS jest wydawany w formie papierowej - wydruku komputerowego. Każdy wydany przez Sąd odpis jest opatrzony pieczęciami sądowymi. Obecnie istnieje możliwość uzyskania odpisu drogą internetową. Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.rejestr.pl Można również uzyskać odpis w oddziałach Sądu: KRS Lublin, KRS Poznań, KRS Wrocław, KRS Katowice, KRS Łudź, KRS Rzeszów, KRS Kraków, KRS Kielce, KRS Szczecin, KRS Toruń, KRS Zielona Góra, KRS Gorzów, KRS Opole, KRS Białystok, KRS Olsztyn.


KODEKS PRACY - prawo pracy ,darmowy kodeks pracy

KODEKS PRACY, Pełna wersja kodeksu pracy i innych aktów prawnych,ustawa Kodeks pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy , Prawo pracy


PrawoPracy.org - Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy

Bezpłatna platforma informacyjna. Prawo pracy, kodeks pracy, urlopy, prawa pracownika, obowiązki pracodawcy, wzory pism, pytania i odpowiedzi.