Katalog stron ABIX

Podkategoria - controlling

DODAJ STRONĘ

Najnowsze strony

ABC Akademia -Business Intelligence Competence Center

Firma ABC Akademia to unikalne połączenie trzech obszarów kompetencji biznesowych, w ramach których dostarczane są kompleksowe rozwiązania menedżerskie i systemy Business Intelligence gwarantujące zyskowny rozwój przedsiębiorstw. Doradztwo Biznesowe - dzięki połączeniu w ABC Akademia kompetencji w zakresie (1) zarządzania kosztami i rentownością (Activity Based Costing / Management), (2) systemów cenowo-rabatowych, (3) zarządzania logistycznego oraz doświadczeń współpracujących z nami menedżerów, projektujemy i wdrażamy zaawansowane koncepcje menedżerskie i strategie przedsiębiorstw. Produkcja i wdrażanie systemów Business Intelligence - zapewniamy menedżerom szybki dostęp do ogromnych i logicznie uporządkowanych zasobów informacyjnych, co gwarantuje sukces nawet bardzo zaawansowanych i złożonych strategii menedżerskich. ABC Akademia jest producentem zintegrowanego pakietu ABC PCMS® do zarządzania kosztami i zyskownością przedsiębiorstw, w którego skład wchodzą: (1) ABC/M Explorer® - zaawansowany system do zarządzania kosztami i rentownością przedsiębiorstw oraz (2) ABC Reports® - platforma raportowo-komunikacyjna zapewniająca szybki i elastyczny dostęp do ogromnych zasobów informacyjnych gromadzonych w Hurtowniach Danych. Programy szkoleniowe - ABC Akademia, na bazie praktycznych doświadczeń swoich doradców oraz ich działalności naukowej na czołowych polskich uczelniach ekonomicznych, dostarcza menedżerom wysoko oceniane i nowoczesne programy szkoleniowe w obszarach (1) Finanse i Controlling, (2) Sprzedaż i Marketing oraz (3) Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw.


Odkrywanie prawdy o zyskach

Firma ABC Akademia specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań klasy Business Intelligence: systemy zarządzania kosztami i rentownością z wykorzystaniem koncepcji Activity Based Costing/Management (Rachunek Kosztów Działań); systemy cenowo-rabatowe oparte na koncepcji kaskady cenowej (Price Waterfall) oraz pełnym koszcie obsługi ( Activity Based Pricing); i inne dedykowane rozwiązania BI wspierające podejmowanie decyzji menedżerskich. Ponadto ABC Akademia realizuje logistyczne projekty doradcze, których celem jest projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych koncepcji logistycznych ukierunkowanych na trwałe podnoszenie efektywności ekonomicznej łańcuchów dostaw. Dzięki połączeniu naszych kompetencji w zakresie systemów zarządzania kosztami i rentownością (ABC/M), zarządzania logistycznego oraz doświadczeń współpracujących z nami menedżerów, projektujemy i wdrażamy zaawansowane narzędzia i koncepcje menedżerskie.


Controlling, organizacje sieciowe, doradztwo - Connet Consulting

Firma doradcza specjalizująca się w doradztwie dla sektora MSP, specjalizująca się w: controlling, organizacje sieciowe, Activity Based Costing, Balanced Scorecard, budżetowanie, analizy finansowe i ekonomiczne, badania ryknu, biznes plany,


controlling info.pl - portal praktyków controllingu

Największy polski portal z dziedzin: controlling, budżetowanie, rachunkowość zarządcza i finanse. Artykuły, porady, forum dyskusyjne, recenzje. Rekomendowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllingu.