Katalog stron ABIX

Podkategoria - Skanowanie laserowe 3D

DODAJ STRONĘ

Najnowsze strony

Scanning 3D

Materiał skanowania 3D wykorzystuje się do: tworzenia rzutów, przekrojów pełnego i szczegółowego zwymiarowania obiektu i wszelkich detali inwentaryzacji architektonicznej, archeologicznej, konserwatorskiej i muzealnej animacji i grafiki komputerowej inżynierii odwrotnej fotogrametrii cyfrowej prototypowania i drukowania 3D Skanowanie 3D ma zastosowanie w: badaniach architektonicznych, archeologicznych i konserwatorskich obiektów zabytkowych inwentaryzacji i rekonstrukcji zabytków – architektura, malarstwo ścienne, wyposażenie, rzemiosło inwentaryzacji konstrukcyjnej i powykonawczej inwentaryzacji założeń krajobrazowych oraz parkowo-ogrodowych inwentaryzacji urbanistycznej przy planowaniu przestrzennym inwentaryzacji obiektów przemysłowych i inżynieryjnych inwentaryzacji ciągów i technologicznych linii przemysłowych inwentaryzacji ciągów komunikacyjnych, dróg i ulic inwentaryzacji geodezyjnej marketingu, reklamie, wirtualnych prezentacjach